Mai mult decât școală
More than school
Plus que l’école
Mehr als Schule

Scurt Istoric

Şcoala noastră are o istorie

 • 1963 – 1964
  Este construită Şcoala Nr. 22 din Craiova, pe strada Cloşca, nr. 1, pe locul fostului Târg de Săptămână al Craiovei.
 • 1 septembrie 1965.
  Este inaugurat localul şcolii cu şaisprezece săli de clasă în care au început să înveţe 1168 de elevi.
  De la început, şcoala s-a bucurat de un real prestigiu în comunitatea locală, datorită condiţiilor materiale, dar şi a calităţii actului instructiv-educativ desfăşurat. Aproape cincisprezece ani, a avut statut de şcoală de aplicaţie a fostului Institut Pedagogic din Craiova.
 • 1995
  Şcoala primeşte numele scriitorului şi savantului Mircea Eliade.
 • Iunie 2003 – ianuarie 2004
  Ca urmare a cuprinderii şcolii noastre în Programul de Reabilitare prin Banca Mondială, arată cu totul altfel, încât putem vorbi de un al doilea început.
  Prin dezvoltarea bazei materiale, prin rezultatele elevilor şi a cadrelor didactice, prin relaţiile de parteneriat pe care le-a întreţinut în ultimii ani şi, nu în ultimul rând, prin oferta educaţională, şcoala noastră a devenit un model al renaşterii prin educaţie, o fereastră a sufletului românesc spre Europa şi Univers, un spaţiu al transformărilor miraculoase, o şcoală primitoare, dinamică, modernă şi performantă.