Mai mult decât școală
More than school
Plus que l’ecole
Mehr als Schule

ŞCOALA NR. 22 "MIRCEA ELIADE", CRAIOVA

VIZIUNEA ŞCOLII:

Mai mult ca școala!

Oameni minunați, educați și instruiți, purtând în lume cinstea, onoarea și devotamentul.
Capabili de performanță, elevii noștri vor construi lumea de mâine mai buna.

MISIUNEA ŞCOLII SE BAZEAZĂ PE:
INDIVID ca entitate capabila de dezvoltare fizica, intelectuala, morala si spirituala

Conform acestei valori:

 • dezvolta la copil capacitatea de autocunoastere si respectul de sine;
 • îl ajuta sa înteleaga si sa-si clarifice ce-ar vrea si ce-ar putea sa faca cu viata lui;
 • sa îsi foloseasca aptitudinile, talentul, drepturile si oportunitatile;
 • sa doreasca sa învete si sa înteleaga lumea în care traieste;
 • sa îsi asume responsabilitati în functie de capacitati, sa învete sa fie sanatosi si echilibrati;
 • sa îi respecte pe ceilalti, indiferent de vârsta, sex, nationalitate si origine sociala;
 • sa îi pese de ceilalti si sa îsi exerseze bunavointa în relatia cu ceilalti;
 • sa îsi exprime aprecierea fata de ceilalti;
 • sa fie toleranti.

SOCIETATE ca mediu propriu fiintei umane în care el urmeaza sa se dezvolte, respectând efortul colectiv pentru binele comun

Pe baza acestei valori, scoala se straduieste:

 • sa îi faca pe copii sa înteleaga si sa îsi îndeplineasca responsabilitatile ca cetateni;
 • sa înteleaga rolul familiei;
 • sa respecte diversitatea culturala si religioasa;
 • sa înteleaga si sa respecte egalitatea sanselor, sa beneficieze si sa promoveze drepturile democratice în toate sectoarele comunitatii;
 • sa contribuie si sa beneficieze în mod corect de resursele economice si culturale.

MEDIUL îNCONJURATOR ATÂT CEL NATURAL, CÂT SI CEL MODULAT DE UMANITATE ca baza a vietii si sursa de minune si inspiratie

Pentru formarea si cultivarea acestor valori scoala noastra îl formeaza pe copil:

 • sa înteleaga si sa îsi asume responsabilitatea de a mentine patrimoniul natural pentru generatiile viitoare;
 • sa înteleaga rolul omului fata de natura; sa înteleaga responsabilitatile fata de alte vietati;
 • sa pastreze echilibrul în diversitatea naturii;
 • sa învete sa traiasca într-un mediu curat.
CE OFERIM?
Principalele puncte de atractie ale ofertei educationale sunt:
 • personalitatea incontestabila pe care scoala si-a dobândit-o în ultimii 13 ani;
 • calitatea spatiilor si mijloacelor de învatamânt;
 • studierea limbii engleze începând cu clasele ciclului primar ;
 • deschiderea scolii catre parteneriate locale, zonale, nationale si internationale;
 • integrarea copiilor cu nevoi speciale;
 • promovarea unui înalt standard educational;
 • garantarea egalitatii sanselor, a instruirii diferentiate si a respectarii valorilor;
 • calitatea procesului instructiv-educativ (caracterizat prin competenta, rigoare, flexibilitate si dinamism);
 • implicarea familiei în problematica scolii.
CE PROMITEM?
 • asigurarea calitatii în educatie;
 • participarea tuturor cadrelor didactice la cursurile de formare;
 • aplicarea strategiilor Reformei în învatamântul preuniversitar;
 • conversia învatamântului din învatamânt reproductiv în învatamânt formator de capacitati;
 • democratizarea relatiei profesor-elev;
 • organizarea de activitati de predare-învatare cu ajutorul calculatorului si a softurilor educationale;
 • stabilirea unor relatii de parteneriat cu agentii economici în vederea obtinerii de fonduri extrabugetare pentru largirea bazei tehnico-materiale;
 • dotarea scolii cu mijloace de învatamânt, echipamente audiovizuale, tehnica de calcul;
 • utilizarea de strategii participative în activitatile didactice;
 • restructurarea continuturilor prin esentializare si sistematizare, proiectarea stiintifica a activitatilor didactice;
 • initierea proiectului de realizare a unei sali de sport.