Mai mult decât școală
More than school
Plus que l’ecole
Mehr als Schule

Prezentare generală

"Cartea e mângâiere. Şi ea te face să te strămuţi într-o lume de mulţumire şi bucurie… Cartea ţi-a dat o lumină care pe zi ce merge-ţi goneşte întunericul din suflet şi te ajută a te face mai tare în toate privinţele".
-Nicolae Iorga-

Cea mai bună prietenie este prietenia cu cartea, cu biblioteca care începe de la vârsta tinerelor vlăstare, cartea fiind cea mai mare comoară , în care unii îşi adună cele mai frumoase gânduri, pentru ca alţii să le poată folosi..

Biblioteca şcolii functionează pentru ciclul primar şi gimnazial de învăţământ.

Biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de invăţământ, in ansamblul său, precum şi a obiectivelor educaţionale pe niveluri de studii si profiluri de invăţământ.

Biblioteca este destinată sprijinirii procesului instructiv-educativ, satisfacerii cerinţelor de informare documentară, de lectură şi de studiu al elevilor, cadrelor didactice si celorlalte categorii de personal din unitatea de invatamant in care funcţionează.

În biblioteca şcolii se află 11192 volume din toate domeniile ariilor curriculare.

Achiziţia de carte s-a făcut prin comenzi la edituri în urma ofertelor editoriale, cu bani primiţi de la Ministerul Educaţiei. Astfel pe lângă o gamă largă de cărţi, avem ENCICLOPEDII din toate domeniile, care sunt la dispoziţia elevilor printr-o expoziţie permanentă aflată în biblioteca şcolii.

Ne mai putem lăuda si cu donaţii ale unor cărţi deosebit de interesante şi necesare, de la elevii noştri şi cadrele didactice care, conştiente de valoarea cărţilor, au decis să le dăruiască bibliotecii.

Documentele sunt prelucrate pe lângă sistemul tradiţional şi printr-un program informatic de bibliotecă "INFOBIB".