Mai mult decât școală
More than school
Plus que l’ecole
Mehr als Schule

Învăţământul primar

Despre noi

Cadrele didactice din şcoala noastră sunt unele de elită, cu studii superioare, dobândindu-şi astfel statutul de profesori pentru învăţământul primar. Acest fapt este un indicator al dorinţei de perfecţionare în profesia de dascăl, dar această ambiţie este continuată de participarea la cursurile de perfecţionare organizate de CCD Dolj sau de alte organizaţii îndreptăţite (Asociaţia Dominou, Organizaţia Salvaţi Copiii, CCD Mehedinţi, Grup şcolar UCECOM). Cele mai recente sunt: "Predarea ştiinţelor prin metoda descoperirii", "Intelteach", "Eurocomp"( mediatori şi formatori).

Deschiderea spre inovaţie şi spre modele noi, europene este încetăţenită în şcoala noastră. În prezent se derulează proiecte Posdru: "Practica ta pentru educaţia viitorului", "Me(u)mories", dar şi proiecte naţionale, de genul " Şcoli pentru un viitor verde", proiectul "Impact didactic, ecologic şi peisagistic - Şcoala Nr.22", proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România în cadrul Programului "Spaţii verzi".

De mulţi ani învăţătorii din şcoala noastră s-au remarcat prin dorinţa de a ajuta la formarea şi ajutorarea altor cadre didactice. Este notabilă activitatea de metodist a celor 6 cadre, care coordonează, supraveghează şi îndrumă activitatea metodică din judeţ.

Chiar şi Universitatea din Craiova a remarcat disponibilitatea şi profesionalismul învăţătorilor. Astfel, un număr de 6 se remarcă prin colaborarea cu Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic, prin activitatea de mentorat pe care o desfăşoară cu studenţii din cadrul Facultăţii de Litere, secţia Învăţământ Primar şi Preprimar.

Munca asiduă a învăţătorilor nu trece neobservată: copiii care finalizează ciclul primar sunt preluaţi şi remarcaţi de domnii profesori, liceele de elită din Craiova îşi selectează elevii dintre absolvenţii noştri, părinţii sunt încântaţi de evoluţia copiilor, aşa cum rezultă din chestionarele aplicate la clasă, media locală abundă în articole laudative la adresa şcolii pe care o construim împreună.

Proiecte şi parteneriate

Pe lângă activităţile cu caracter didactic, cadrele didactice din învăţământul primar îi atrag pe elevii şcolii noastre în activităţi care să le dezvolte personalitatea, să îi ancoreze în realitatea în care trăiesc, să îi ajute să o descopere.

Pe primul loc am putea trece parteneriatul cu părinţii şi cu familiile copiilor, sprijin continuu în învăţare, mediu de activare şi de dezvoltare a capacităţilor înnăscute ale puiului de om. Fiecare cadru didactic are prevăzute ore de consiliere cu părinţii, bunicii sau orice alte persoane interesate de copil.

Încă din primele luni de şcolaritate sau poate cu mult înainte de începerea ei, parteneriatele cu grădiniţele care ne pregătesc copiii pot fi apreciate ca deosebite. Astfel, cooperăm cu cadrele didactice de la Grădiniţa Nr. 37 „Dumbrava Minunată”, Grădiniţa Pinocchio, Grădiniţa "Axia", Grădiniţa "Ion Creangă", Grădiniţa "Elena Farago". Preşcolarii sunt familiarizaţi cu mediul şcolar şi mult timp după trecerea pragului de clasa I se întorc cu gândul, cu activităţile şi cu vizitele spre doamnele educatoare.

Pe măsură ce copilul creşte, el este antrenat în vizite în comunitatea locală, ajungând să cunoască câteva repere de ordin cultural ale Craiovei. Derulăm vizite de studiu la Muzeul Olteniei ( Secţia Ştiinţe ale Naturii, Secţia de Etnografie, Secţia de Istorie), dar vizionăm şi spectacole la Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, Teatrul pentru Copii şi Tineret "Colibri" sau la Teatrul Liric "Elena Teodorini". Nu puţine sunt ocaziile când chiar copiii susţin spectacole şi atunci ne bazăm pe colaborarea cu Casa de Cultură a Studenţilor, cu Casa de Cultură "Traian Demetrescu", Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman".

Un cetăţean modern, implicat în societatea civilă se formează de mic. Parteneriatele noastre cu DGASPC Dolj, cu Secţia de Poliţie Nr. 3, cu Agenţia pentru Protecţia Mediului, cu Crucea Roşie sau Fundaţia KidsAlive, WorldVision pun accent pe formarea viitorului cetăţean, responsabil de propriile decizii, capabil să acţioneze în interes personal, dar şi social.

Ne mândrim cu valorile pe care le sădim în copiii noştri şi considerăm că aceste parteneriate şi proiecte în care suntem cu toţii implicaţi fac uneori mai accesibile şi mai tangibile obiectivele şi conţinuturile disciplinelor de învăţământ, dincolo de care ne dorim să zărim viitorii Oameni.

Activităţi extraşcolare

În şcoala noastră activităţile extracurriculare desfăşurate sunt diverse şi de bună calitate, acoperind o gamă largă de interese ale copiilor. Programul de activităţi educative al şcolii cuprinde acţiuni ce îşi propun să valorifice şi să extindă conţinuturile programelor şcolare în vederea dezvoltării competenţelor elevilor de adăptare la viaţa reală.

La inceputul fiecărui an şcolar, învăţătoarele elaborează în colaborare cu elevii şi părinţii de la clasă, planul activităţilor desfăşurate în afara şcolii şi al programului şcolar. Acesta cuprinde de la vizite făcute în parcurile, muzeele, bibliotecile sau instituţiile de cultură şi artă din oraşul nostru până la excursii şi tabere şcolare naţionale şi chiar internaşionale.

Astfel, în programul activităşilor extracurriculare al oricăreia din clasele I-IV, vom regăsi alături de excursii şi vizite tematice, de studiu sau de agrement şi manifestări cultural-artistice în care sunt cuprinşi elevii cu ocazia diverselor evenimente şi sărbători religioase sau legale (începutul anului şcolar, 1 Decembrie, Crăciun, 24 Ianuarie, 8 Martie, Ziua şcolii, sfârşitul de an şcolar etc.) organizate în şcoală sau în afara ei.