Mai mult decât școală
More than school
Plus que l’ecole
Mehr als Schule

Învățământul gimnazial

Despre noi

Şcoala noastră are un corp profesoral de excepţie. Sunt profesori competenţi, stăpâniţi de harul şi pasiunea dăruirii, profesori tutelaţi de conştiinţa că activitatea lor e grea şi dificilă, dar nobilă.

O trăsătură esenţială a personalităţii profesorilor o constituie efortul şi dorinţa de perfecţionare şi autodepăşire. Astfel, participarea la cursurile de perfecţionare ("Euroteacher" – CCD, "Formator de formatori", "Specialist în domeniul calităţii", "Formator Consilier ARACIP", "Mediatori - Eurocomp", "Formatori – Eurocomp" - Universitatea din Craiova, "Training of Trainers in identifying and addressing Newly Emerging Needs of Children in Romania", curs de formare a tutorilor de practică - Proiect POSDRU "Practica ta pentru educaţia viitorului") sau realizarea de proiecte europene (Proiectul european LLP - Grundtvig Parteneriate Nr. GRU-10-P-LP-9-DJ-CZ "Me(u)mories",Proiectul POSDRU 19/1.3/G/15196 – "Oportunităţi de consolidare a carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SV Oltenia", Proiectul POSDRU "Practica ta pentru educaţia viitorului" ID 33675) sunt imperativele majore ale profesorilor şcolii noastre.

Calificarea şi aptitudinile cadrelor didactice, calităţile lor pedagogice, psihologice şi profesionale sunt dovada activităţii de metodişti ai I.S.J Dolj, mentori ai Universităţii din Craiova, Departamentul de pregătire a personalului didactic, formatori la nivel local, formatori la nivel naţional.

Eforturile cadrelor didactice în modelarea tinerelor generaţii au ca rezultat an de an însuşirea prin experienţă de către elevi a unui sistem de valori care să le dea posibilitatea integrării în mod inteligent şi moral în societatea noastră.

Proiecte şi parteneriate

În cadrul şcolii s-au desfăşurat sau sunt în desfăşurare foarte multe proiecte locale, interşcolare sau cu specific european.

PPartenerii şcolii noastre sunt instituţii culturale şi organizaţii de prestigiu din oraş şi nu numai: Primăria Craiova, Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman", Biblioteca Omnia, Teatrul Liric "Elena Teodorini", Muzeul de Artă, Cercul Militar Craiova, Fundaţia "Cuvântul care zideşte", World Vision, Fundaţia "Vasiliada", Agenţia Pentru Protecţia Mediului, Organizaţia "Tineri pentru tineri", Ministerul Sănătăţii şi multe altele.

Acestora li se alătură alte instituţii de învăţământ cu care colaborăm în desfăşurarea activităţilor: Școala Gimnazială "Gh. Ţiteica", Școala Gimnazială "N. Balcescu", C. N. Vocational "N. Titulescu", şcoli din Judeţul Olt, Facultatea de Electromecanică din Craiova, dar şi şcoli din Europa, în cadrul parteneriatelor internaţionale: Sc. Obwodu, Polonia, Sc. Bukovice, Cehia, Instituto Comprehensivo Molise Alissiano, Italia, şcoli din Portugalia, Olanda, Islanda, Estonia în cadrul parteneriatului e-Twinning.

Un proiect cu realizări notabile este cel rezultat în urma aplicării cu succes la Programul de Granturi pentru Dezvoltare Scolara - runda de finantare 2007. Acesta s-a numit "Tehnici şi instrumente interdisciplinare de educaţie ecologică a elevilor (din ciclul primar/gimnazial) - laborator flexibil de surse alternative de energie" şi a implicat direct sau indirect toţi elevii şi toate cadrele didactice ale şcolii în activităţi interesante, instructive şi extrem de atractive.

Activităţi extraşcolare

La începutul fiecărui an şcolar, profesorii diriginţi şi nu numai, elaborează planul activităţilor extraşcolare în care elevii urmează să fie implicaţi pe tot parcursul celor două semestre, dar şi al vacanţelor. De la vizite şi excursii până la vizionări de spectacole şi tabere, elevii pot găsi modalităţi cât mai variate de petrecere a timpului liber.

Aceste activităţi sunt în acelaşi timp o ocazie excelentă pentru profesori de a-şi cunoaşte fiecare elev în parte, dar şi întregul colectiv, cât mai bine.

Dintre activităţile desfăşurate fac parte: vizite la Biblioteca Județeană "Alexandru şi Aristia Aman" unde s-au vizionat filme, în Parcul Romanescu prilejuite de diverse activităţi - cum ar fi Săptămâna Mobilităţii (când elevii au mers cu biciclete şi cu role), excursii în ţară şi în străinătate, tabăra 22METS - Straja, tabără de pregătire la Limba Engleză şi Matematică.